Simulation in first-responders training to improve the decision-making process: chemical, biological and radiological weapons in improvised explosive devices at airports

 • Mariusz Urban 
 • a, University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, 00-927, Poland
Cite as
Urban M. (2021). Simulation in first-responders training to improve the decision-making process: chemical, biological and radiological weapons in improvised explosive devices at airports. Proceedings of the 11th International Defence and Homeland Security Simulation Worskhop (DHSS 2021), pp. 54-62. DOI: https://doi.org/10.46354/i3m.2021.dhss.008
 Download PDF

Abstract

The aim of the article is to analyse the role of simulation in training first responders to deal with chemical, biological and, radiological weapons in improvised explosive devices. It was assumed that simulation improves decision-making in life threatening situations, especially those related to the use of hazardous substances and explosive devices together. A case study – a specialised exercise conducted in Poland in 2018 involving empirical research data, constitutes evidence concerning the credibility of the hypothesis. A simulated terrorist attack on an airport, where drones carrying IEDs with CBRN agents were used, was enacted. This simulation was carried out during the 3rd National Polon CBRN Workshop on June 26-27, 2018 in Bydgoszcz. Implications for the future concern present and future technologies and equipment for simulating a potential terrorist attacks using IEDs with CBRN agents at an airport. 

References

 1. Adamski J. (2007) Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo Collegium Civitas, 79. 
  Agnusdei G.P., Gnini M.G., Tornese F., Modeling and simulation tools fo r integrating farword and reserve logistics:  A literaturę review. In: The 31th European Modeling & Simulation Symposium 2019 (Eds.) M. Affenzeller, 
  A. G. Bruzzone, F. Longa, G. Pereira. 317-326.
 2. Aleksander Y., Koenig M., (2001) Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny. Ataki chemiczne, bronie bioterrorystów, zagrożenie nuklearne, dokumenty, Wydawnictwo Bellona.
 3. Bijak M. (2008). Zagrożenia biologiczne, [w:] Podręcznik treningowy. Operacje w środowisku zagrożeń chemicznych, biologicznych lub radiologicznych 
 4. Carlson, M. et. al. (2016). CBRN Operator Canadian Joint Incident response Unit Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Unit Pre-Selection, Physical Fitness Training Program 1 st Edition P.2.
 5. Croddy E., Perez-Armendariz C., HartJ. (2003). Broń chemicznai biologiczna, Warszawa. 124-125.
 6. Ellison, D.H. (2008) Chemical and Biological Warfare Agents. Second edition. Livestock Pets. p.107.
  Ficoń, K. (2007). Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe.146-176.
 7. Gawlik-Kobylińska, M. (2021). The Proteus effect on security and safety exergamers. Interactive Learning Environments, 1-15.  Gawlik-Kobylińska, M., P. Maciejewski (2019). Experiential Learning with Sansar Platform. A Concept of Military Training. In: IADIS International Conference e-Learning 2019 (part of MCCSIS 2019) (Eds.) M. Baptista Nunes,   P. Isaias, 325-328.
 8. Gawlik-Kobylińska, M., P. Maciejewski (2019). Experiential Learning with Sansar Platform. A Concept of Military Training. In: IADIS International Conference e-Learning 2019 (part of MCCSIS 2019) (Eds.) M. Baptista Nunes,   P. Isaias, 325-328.
 9. Glen, A. (2014). Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Akademia Obrony Narodowej, 
    37-40.
 10. Gudzbeler, G. (2018). Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin 7-19.
 11. Górniak L., Kalisz D., Ostrowska I., (2018) Niebezpieczne substancje chemiczne [w:] Podręcznik treningowy. Operacje w środowisku zagrożeń chemicznych, biologicznych lub radiologicznych.
  Horgan. J., Bloom M., Daymon C., Kaczkowski W., Tiflati., H., 
    A New Age of Terror? Older Fighters in the Caliphate May 2017, Vol. 10, Issue 5. A New Age of Terror? Older Fighters in the Caliphate – Combating Terrorism Center at West Point (usma.edu)
 12. Heyer, R.J., (2006) Introduction to CBRNE Terrorism. An Awereness Primer and Preparedness Guide for Emergency Responders, The Disasters Preparedness and Emergency Response Association, Longmont, p. 2
 13. Kazimierska, I., Lachowicz, I., Piotrowska, L., (2014). Uczenie się dorosłych – cykl Kolba. uczenie_sie_doroslych.pdf (doskonaleniewsieci.pl) 
 14. Keelley R., (2017). Improvised Explosive Devices (IED): A Humanitarian Mine Action Perspective, Journal of Conventional Weapons Destruction Vol. 21. p. 5. Kawka, W. (2009). Zespoły rozminowania I oczyszczania terenu
   w operacjach reagowania kryzysowego, Akademia Obrony Narodowej, 42-47, 75-77. 
 15. Kępka, P. (2015). Projektowanie systemów bezpieczeństwa,78-  214.
 16. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, P. Kamiński, (2012).  Ochrona Infrastruktury krytycznej, Akademia Obrony Narodowej,   10.
 17. Maciejewski, P., Robak, W., & Młynarczyk, M. (2015). Protection from CBRN Contamination in the Polish Armed Forces. Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza, 37, 107-  118.
 18. Maciejewski, P. (2017). ICT Tools in CBRN Troops' Education and Training. Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 49(4). Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.elem  ent.baztech-e5a7d4dd-1a26-11 4f3d-88ee-  d5c33139589b.
 19. Maciejewski, P., Gawlik-Kobylińska, M., Lebiedź, J., Ostant, W.,& Aydın, D. (2020, January). To Survive in a CBRN Hostile Environment: Application of CAVE Automatic Virtual Environments in First Responder Training. In Proceedings of the 3rd International Conference on Applications of Intelligent Systems (pp. 1-5), ACM, New York, NY.
 20. W, Wagner, W. Berthou, V. Zweidorf A. (2007). Consequences of a radiological dispersal event with nuclear and radioactive sources. 
 21. McBride, T.W. (2008) Probable Economic Targets for terrorism by radiological attack, 2-10, 13-16, 28-29.
 22. Meister, K. Karam, P. A. (2005), The Facts About „Dirty Bombs”, 
  Michailiuk, B. (2015). Broń biologiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, 265-266.
 23. Neffe, Starostin, (2011) Projekt międzynarodowego programu ICCSS ws. Redukcji zagrożeń związanych z chemicznymi improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi, 1-2.
 24. NATO. (2013). AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, NATO. (2012). AAP-6 NATO Glosasary of Terms and Definitions s.2-I-2, NSA, 2012 Słownik Terminów i Definicji Wojsk Inżynieryjnych NATO (AAP-19); 
 25. NATO. (2008). Allied joint doctrine for countering improvised explosive device (C-IED), AJP-3.15, 
 26. NATO. (2008). Allied Joint Doctrine for Countering improvised explosive devices, February 8, 2018 - AJP-3.15 Edition C Version 1. Allied Joint Publication-3.15., AJP 3.15 „Sojusznicza Połączona Doktryna ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym”. 
 27. Pantucci R.,(2015). „We love death as you love life”. Britains’s suburban terrorists, Hurst & Co, London. 
  POLON CBRNE (2018). 
 28. POLON CBRNE (2018).  https://www.bing.com/search?q=III+Ogólnipolskie+warsztaty+CBRNE&cvid=0e366b5781bf4243b9ac11476b18b623&aqs=edge..69i57.11024j0j1&pglt=299&FORM=ANSPA1&PC=LCTS  
 29. Rapoport D.C., (2006). The Four Waves of Modern Terrorism in Terrorism: Critical Concept in Political Science, vol. 4. The Fourth or Regious Wave, Routledge, Abingdon Security and Resiliency Guide. Counter-Improvised Explosive Device (C-IED) Security and Resiliency Guide (cisa.gov) 
 30. Solarz J., (2007). Broń jądrowa i radiologiczna, czyli o czym „marzą’ terroryści, Zeszyty Naukowe AON Nr 1 (66) 165-182. Sienkiewicz, P. (1994). Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Wydawnictwo Bellona, 349-366.
  Szulik, W., Wrzosk, A. (2013). Wspomaganie teleinformatyczne zarządzania kryzysowego [w:] Sobolewski, G., Majchrzak M. Zarządzanie kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej 240-261. 
 31. Siadkowski, A.K., (2013). Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela, WSPOL, Szczytno. 316-348. Urban, M. (2018). Współdziałanie Straży Granicznej 
  z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w portach lotniczych w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez zagrożenia epidemiczne, Securitas  et Sociates/Wojskowa Akademia Techniczna, 119-150. 
  UNMAS. The United Nations Mine Action Service (UNMAS) 
 32. (https://unmas.org/en/improvised-explosive-device-  lexicon  USA. (2001). Department of Defense Dictionary of Military and Associated Term, 12 April 2001, Joint Publication 1-02. USA. (2010). Department of Defense Dictionary of Military  and Associated Term, 8 November 2010, Joint Publication 1-02
 33. Winterfeldt, D. Rosoff, H. (2017) A Risk and Economic Analysis of Dirty Bomb Attack on the Ports of Los Angeeles and Long Beach, published Articles e-Papers. Paper 39 http://resaerch.create.usc.edu/published_papers/39.  Wiśniewski, Kozioł, Falecki, (2017), Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, 55 – 177. Zimmermann, PD Loeb C, (2004). Dirty Bombs: The threat Revisited, Defence Horizons 38: 1 11. http://hps.org/documents/RDD_report.pdf